Program - Sala Młynarza

[schedule]
Sobota - 3 Czerwca - Dzień I

9:00 - 9:20
Przywitanie wszystkich uczestników konferencji

9:20 - 10:00
Remco Schmitz - prelekcja - "The future of the company"

10:05 - 10:45
Noel Jimenez Molina - prelekcja "New products at INDIBA"

10:50 - 11:50
Marc Ignasi Corral Baqués - wykład "Development of medical research of INDIBA technology"

12:15 - 12:45
mgr Paweł Mytyk - wykład "Co mają wspólnego Lessie i Messie?

12:45 - 13:05
mgr Marta Patoń - wykład "Wykorzystanie technologii INDIBA® Animal Health w pracy z małymi zwięrzętami"

13:05 - 13:25
tech. wet. Urszula Krawczyk - wykład "Wykorzystanie technologii INDIBA® Animal Health w klinice weterynaryjnej"

13:25 - 14:00
mgr Paweł Mytyk - wykład "Wykorzystanie technologii INDIBA w ogólnej praktyce weterynaryjnej"

14:00 - 15:00
Przerwa lunchowa

15:00 - 15:45
mgr Marta Patoń, tech. wet. Urszula Krawczyk - warsztaty "Wykorzystanie technologii INDIBA® Animal Health w pracy z małymi zwięrzętami"

15:45 - 16:45
lek. wet. Marcin Trymers - wykład i warsztaty "Ultrasonografia mięśniowo-szkieletowa małych zwierząt"